Spóźniłeś się z rozliczeniem?
Pomożemy Ci załatwić konieczne formalności.
Pozwól sobie pomóc i zyskaj maksymalny zwrot podatku!
Zostaw nam swój adres e-mail - skontaktujemy się z Tobą!

Podatek Norwegia

Osoby pracujące w Norwegii w 2016 roku, muszą rozliczyć się z urzędem ze swoich dochodów. Czas na złożenie rozliczenia właściciele firm mają do końca maja 2017 roku, natomiast osoby prywatne pracujące u innego pracodawcy - do końca kwietnia. Wysłanie zeznania rocznego, uwzględniającego należne ulgi do urzędu w obowiązującym terminie, niesie korzyści finansowe. Dlatego warto zapoznać się z typami rozliczeń rocznych, jak również zadbać już teraz o dokumenty potwierdzające przysługiwanie tych ulg.

Z prawej strony zamieściliśmy informacje pomocne przy składaniu zeznania podatkowego za 2016 rok.

Typy zeznań

Pendler gdy:

- mam żonę i/lub dzieci, które mieszkają na stałe w Polsce;
- latam lub/i jeżdżę do Polski odwiedzić rodzinę co najmniej 3 razy w roku.

Ulga 10% (Standardfradrag) gdy:

- pracuję w Norwegii na etacie nie dłużej niż 2 lata lub jestem pracownikiem sezonowym;
- chcę odliczyć 10% od podatku od dochodu z tytułu zatrudnienia.

Rozliczenie zwykłe gdy:

- mieszkam na stałe w Norwegii;
- chcę odliczyć koszty dojazdu do pracy, kwotę wolną od podatku, oprocentowanie kredytu, koszt przedszkola, etc.

Dodatkowo można ubiegać się o 2 klasę podatkową, gdy:

- jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko;
- współmałżonek/nka nie miał(a) w 2016 roku żadnych dochodów lub miał/a niskie dochody

Praca a podatki w Norwegii

Każdy zatrudniony w Norwegii jest zobligowany do posiadania karty podatkowej. Jest ona niezbędna, ponieważ pokazuje kwotę podatku, jaką pracodawca powinien odliczyć od pensji. Ze względu na długość pobytu i zarobkowania w Norwegii, pracownik może być objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym.


ABC progów podatkowych

Norwegia kojarzy się przede wszystkim z malowniczymi fiordami, niezwykłymi zorzami polarnymi, luksusowym życiem, ale i... wysokimi podatkami. Jednakże, po dokładnym rozpatrzeniu, ta ostatnia kwestia nie wydaje się być taka odpychająca.


Karta podatkowa w Norwegii

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po znalezieniu pracy w Norwegii jest pozyskanie karty podatkowej. Można ją otrzymać w lokalnym urzędzie podatkowym, po uprzednim zadeklarowaniu dochodów, na podstawie których dopasowuje się klasę podatkową pracownika.


Kompedium wiedzy o norweskich podatkach

Norweska władza podatkowa wprowadziła zasadę, według której każdy płaci podatek zgodnie ze swoimi możliwościami, tak aby opodatkowanie osób posiadających majątek w różnych wysokościach było sprawiedliwe.


Norweskie podatki

Wysokość podatku dochodowego w Norwegii – 30% – może odstraszać. Jednakże szeroki wachlarz odpisów pozwala na znaczne zmniejszenie tej kwoty.


Wysokości podatków w Norwegii

Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych w Norwegii rożni się w zależności od klasy podatkowej, w której podatnik się rozlicza, a także od rodzaju otrzymywanych przychodów.


W przypadku opóźnień składania zeznania podatkowego

W przypadku opóźnień w składaniu zeznania podatkowego, Skatteetaten rozliczy nas automatycznie, korzystając z posiadanych informacji. Istnieje możliwość, że urząd podatkowy popełni błąd przy samodzielnym rozliczaniu. Warto zawsze sprawdzić otrzymane rozliczenie, gdyż Skatteetaten nie musi koniecznie uwzględnić wszystkich przysługujących nam ulg podatkowych.


Początkiem składania zeznań podatkowych w Norwegii jest przełom marca i kwietnia

Początkiem składania zeznań podatkowych w Norwegii jest przełom marca i kwietnia. Urząd skarbowy wysyła wówczas do pracowników wstępne zeznania podatkowe.


Tradycją w Norwegii jest upublicznianie dochodów

Tradycją w Norwegii jest upublicznianie dochodów, majątków i opłaconych podatków wszystkich podatników. Dzieje się tak już od XIX wieku, a od 2001 istnieje możliwość przeglądania danych podatkowych w Internecie.


Wszystko o rozliczeniu norweskiego podatku i ulgach podatkowych

By móc rozliczyć się z urzędem skarbowym w Norwegii potrzebny jest dokument od pracodawcy potwierdzający uzyskane dochody w kraju fiordów w danym roku podatkowym.


Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii

Podstawową składką w Norwegii jest składka na ubezpieczenia społeczna. Wynosi ona 7,8 proc. dochodu przed odliczeniami. Przydatne informacje na temat tej składki można odnaleźć na stronie www.nav.com, wśród których znajduje instrukcja w jaki sposób można złożyć wniosek o zwolnienie z tej składki.


Podatki w Norwegii i w Polsce

Średnia stawka najwyższego progu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wzrosła na świecie w 2012 roku o 0,3 proc. w stosunku do ubiegłego roku – do takiego wniosku doszli specjaliści z firmy audytorskiej KPMG, którzy opublikowali raport „Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012”.


Co i jak w kwestii podatków

Urząd podatkowy, po dogłębnej analizie zeznania podatkowego, przesyła pracownikowi rozliczenie podatkowe.


Zeznanie podatkowe w Norwegii – ważne daty

Praca w Norwegii wiąże się z rokrocznym składaniem zeznania podatkowego. Zasady dotyczące rozliczenia są podobne do tych obowiązujących w Polsce, jednakże nie są całkowicie identyczne i występują między nimi różnice. Najistotniejszym zadaniem podatnika w Norwegii jest dopilnowanie terminów. Chcąc ułatwić mu to zadanie, niżej prezentujemy listę ważniejszych dat.


Co oznacza status pendler

Podatnik, spełniwszy odpowiednie warunki, może rozliczać się w statusie pendler, który zarezerwowany jest dla osób z dwoma gospodarstwami domowymi.


Czym jest korekta podatku?

W sytuacji opóźnienia, kiedy podatnik nie zdążył złożyć zeznania podatkowego w Norwegii, może tego dokonać za pomocą korekty.


Status pendler w pigułce

W okresie rozliczeń podatkowych pojawia się wiele pytań dotyczących tego, jak wypełnić zeznanie, aby otrzymać zwrot podatku. Polacy najchętniej rozliczają się w statusie pendler. Co to jest i jakie korzyści za sobą niesie?


Jak uzyskać zwrot podatku w Norwegii

Norwegia, podobnie jak wiele innych państw, wymaga potrącania podatku dochodowego z pensji pracownika. Obowiązek odprowadzenia odpowiedniej kwoty i przekazania jej do właściwego organu podatkowego należy do pracodawcy. Wraz z końcem roku podatkowego, pojawia się możliwość złożenia rocznego rozliczenia podatkowego w urzędzie skarbowym, które pozwala na otrzymanie zwrotu podatku.
STRONA GŁÓWNA | INNE USŁUGI | INNE